Thursday, 15 December 2016

Mná sna meáinCoinníonn Lucy Keaveney (@Luighseach) súil ar líon na mban atá páirteach sna meáin éagsúla i mBéarla sa - mar a déarfadh mo mhuintir - sa Saorstát. Inniu, chaith sí amach na figiúirí is nua -
RTÉ 22% de na haerthonnta líonta ag mná
Newstalk 25%
Today FM 23%

Ar ndóigh, níl na meáin Ghaeilge san áireamh anseo. Tá mé féin den bharúil gur mó líon na mban atá páirteach sna meáin raidió agus teilifíse trí Ghaeilge. Ach níl ansin ach tuairim. Gan staitisticí, níl aon fhianaise, aon bhréagnú ná aon chruthúnas ann. An bhfuil aon ábhar iriseora nó ábhar Máistreachta sa Chumarsáid ann a thabharfadh faoi seo?

Agus má tá, an bhféadfaidís cás-staidéar a dhéanamh ar cad chuige gur ar maidin a chraolann na mná ar Raidió na Gaeltachta agus fágtar na tráthnóntaí ag na fir?
Sunday, 11 December 2016

I mbun pinn


Bíonn karma deas anois is arís. Osclaíonn tú an nuachtán agus tá duine éigin i ndiaidh saothar leat a mholadh, mar shampla. Gan leid agat gur rún leo a leithéid a dhéanamh.

Mar sin a bhí inné. Scríobh Cathal Poirtéir fá dhornán leabhar ar fiú a léamh, díreach in am don Nollaig. San Irish Times, nuachtán a shroicheann go leor leor daoine. Leagan leictreonach den alt ANSEO. Dá mbeinn ar Periscope nó a leithéid  bheifeá ag tabhairt faoi deara an luisne sna leicne agam.

Scríbhneoirí eile luaite san alt, Anna Heussaff agus Máire Dinny Wren ina measc siúd.

Míle buíochas, a Chathail, as na focla séimhe. Ardú anama i ndiaidh bliain chrua a chur díom.


Agus fáilte ar ais ón Slovéin, a Chathail!