Monday, 24 April 2017

Litir


Beart de réir briathair.

Céim 1:  Teachtaí Dála a aimsiú.

Céim 2: An litir thíos a chóipeáil agus a ghreamú, athruithe a dhéanamh mar is mian leat. Mo bhuíochas le ARC a chuir an bunleagan Béarla ar fáil.

Céim 3: Litir a chur chuig gach Teachta Dála ar ríomhphost agus i gcóip chrua.


Buntéacs:

A Theachta

Tá mé ag dul i dteagmháil leat chun tacú go láidir leis na moltaí um reachtaíocht ginmhillte a cuireadh chun tosaigh ag an Tionól Saoránach ag an deireadh seachtaine. Is mian liom go gcuirfí na moltaí sin i bhfeidhm chomh luath agus is féidir.

Cuireann an tOchtú Leasú isteach go mór ar gach gné de chúrsaí cnáimhseachais an stáit seo.Is síorbhac é ar chearta ban. Is mór an dul chun cinn a bheas ann do mhná, do chailíní agus dóibh siúd atá ag iompar clainne in Éirinn nuair a bheas deireadh leis an Leasú seo.

Vótáil an Tionól go ltréan ar son rogha agus ar son athraithe. Mhol siad gan cúiseanna ginmhillte a bheith sa Bhunreacht. Thaispeáin siad go soiléir na coinníollacha inmholta faoinar cheart ginmhilleadh a bheith ar fáil.

Mar vótálaí sa dáilcheantar, tá mé ag iarraidh ort a chinntiú go n-aithníonn an Coiste na Oireachtais toil an Tionóil. Vótáil an Tionól i bhfábhar teacht ar ghinmhilleadh gan aon riachtanas cúis a chur ar fáil (vótáil siad idir 12 agus 22 sheachtaine toirchis ar an phointe seo).

Sa mhullach air seo vótáil siad teacht ar ghinmhilleadh:
dá mbeadh sláinte an té a bhí ag iompair i mbaol
má tá fáthmheas lagaithe ag an fhéatas
de bharr cúiseanna socheacnamaíocha

Níl an dlí atá ann i lathair ceart ná cóir. Ní stopann sé ginmhilleadh, ní dhéanann sé ach ginmhilleadh a easpórtáil agus a easpórtáil ag pointe níos moille sa toircheas. Cruthaíonn an mhoill seo fadhbanna breise. Tá géarghá leis an dlí a athrú abhus.

Mháirseáil na sluaite ar na sraideanna le míonna agus le blianta anuas ag éileamh reifrinn leis an Ochtú Leasú a athmheas.
Creideann 87% den Tionól Saoránach nach féidir leis an Ochtú Leasú fanacht mar atá.
Creidim féin gur léiriú beacht an céadatán sin ar thoil an tsochaí atá againn inniu.


Anois tá údarás faighte ag an Rialtas reifreann a ghairm agus reachtaíocht a rith sa réimse seo. Mar vótálaí, beidh mé ag súil le reifreann luath. Beidh mé ag súil le rialtas a dhéanfas beart de réir briathair. Beidh mé ag súil le meas don phróiséas a bhunaigh a rialtas.


Ní bheidh mé ag súil leis an phróiséas a chur ar an mhéar fhada, a chur ar leataobh nó a ligean i ndearmad. Ná déantar beag is fiú do chearta ban.

Tá mé ag súil le do fhreagra agus le dul chun cinn a fheiceáil sna cúrsaí seo.

Is mé
Saturday, 22 April 2017

Lá eile, mná eile

Ruth Coppinger T.D.
David John
'Cé chomh fada is atá tú ag troid ar son cearta agus comhionannas?' a dúirt bean óg liom inniu, taobh amuigh de Pháirc Chearnóg Mhuirfean, áit a raibh mná agus fir agus páistí tagtha le chéile le hagóid a dhéanamh in éadan ord eaglasta ag glacadh seilbhe ar Ospidéal Náisiúnta Mháithreachais an stáit seo. 
Mheabhraigh mé. Tá mé caoga a sé anois féin. Bhí mé sna déaga nuair a cheannaínn 'Spare Rib' sa siopa leabhar i margadh Pháirc an Ghabha sna seachtóidí.
'Níos mó ná daichead bliain...'


Bríd Smith, T.D.
Chuaigh mé a dh'obair i mBurgos na Spáinne 1980-1981. Ceann de na fíricí suimiúla ar tháinig mé trasna air ná grádú na mbastard sa tír sin. Bhí bean eile ag obair sa scoil Bhéarla chéanna liom agus mhínigh sí go raibh beirt bhastard aici, den chéad ghrád. Ag an am sin bhí trí ghrád bastard ann.
Grád 1: Bastard nach bhfuil ceachtar den bheirt thuismitheoir pósta.
Grád 2: Bastard a bhfuil tuismitheoir amháin nó an bheirt thuismitheoir pósta, ach ní ar a chéile.
Grád 3: Bastard ar bean rialta í máthair an pháiste agus/nó sagart/manach/brathair é an t-athair.
Na hochtóidí. Bhí mé sna fichidí agus ag foghlaim.

Ar mo bhealach abhaile thrasnaigh mé an bóthar ag Sweney's,  Siopa poitigéara a luaítear in 'Ulysses' a bhí ann lá den tsaol, atá anois ina ionad turasóireachta.  Shiúil mé isteach ann i 1994, mar shiopa poitigéara. Bhí oideas i mo ghlac agam don phiolla frithghiniúna. An gnáthcheann, oideas míosúil. Bhí mé sa cheantar agus d'oir sé domh é a fháil agus mé fán bhaile mhór. 1994.
Thóg an freastalaí an t-oideas agus d'imigh sí taobh thiar de chúirtín ar chúl an tsiopa. Tháinig sí amach arís cúpla soicind ina dhiaidh sin, áfach, agus pus uirthi, amhail is gur phíosa caca ar a sál a bhí ionam.
'Ní choinnímid an saghas sin,' ar sí, ag síneadh m'oidis ionsorm.
1994. Bhí mé sna tríochaidí agus feargach.Sa lá atá inniu ann tá srian ar chúrsaí atáirgthe ina gcnámh spairne go fóill. Coinníonn mná rialta agus sagairt smacht daingean ar bhoird eitice go fóill. Tá oidhreacht againn mar gheall ar an smacht seo - bás, imirce, éadóchas, damáiste - agus tá sé in am againn an oidhreacht sin a fhágáil inár ndiaidh. Sula n-imíonn ar mná óga ar fad.

D'inis m'iníon scéal an oíche faoi dheireadh. Tá sí 29. Tá na cairde thart fán aois chéanna. Tá cara amháin i ndiaidh bogadh abhaile, áit éigin 'faoin tír'. Dochtúir teaghlaigh nua. Dochtúir teaghlaigh nua a dhiúltaíonn an piolla frithghiniúna a eisiúint - an gnáthphiolla nach raibh Sweny's sásta a eisiúint sna nóchaidí. 2017.