Sunday, 12 March 2017

Glórtha ban!

Valerie Bistany, Stiúrthóir Áras na Scríbhneoirí, Éireann
Mar atá a fhios ag gach duine a chónaíonn i mBaile Átha Cliath, ní thagann bus ach go dtagann an dara ceann sna sála air. Is mar sin a bhíonn ag mná thart fá 8 Marta. 


Satharn 11ú Márta. Ní luaithe ag teacht chugam féin i ndiaidh léamh Chéadaoin ná bhí ócáid eile ar siúl in Áras na Scríbhneoirí. Bhí siad ag cur fáilte roimh scríbhneoirí ban na sé chontae, mar tá, grúpa darb ainm Women Aloud. Mar gurb as an tuaisceart mé féin tá mé bainteach leis an ghrúpa. Ní neart go cur le chéile!

Chas mé leo ag an stásiún traenach an mhaidin sin. Bhí go leor ban sa ghrúpa nach raibh riamh i mBaile atha Cliath, ach i ndiaidh an lá a bhí againn Dé Sathairn, tá mé cinnte nach é an t-aon ruathair amháin a bheas sa Táin ag na mná seo!

Jane Talbot, bunaitheoir an ghrúpa
Shiúil muid suas Sráid Talbot agus suas i dtreo Áras na Scríbhneoirí. Bhí siad i ndiaidh bheith ag léamh ar fud an traenach ar an bhealach suas, agus ba dheas caife bheith ar fáil nuair a bhain muid an tÁras amach.
Áras na Scríbhneoirí
Agus nuair a chuaigh mé isteach, bhí cara romham sa chúirt...

Kaie McGreal (ar chlé), Valerie Bistany, stiúrthóir an árais ar dheis
Bhí go leor Gael i láthair ar an lá. Bhí daoine ag léamh ó dhubh go dubh an lá ar fad, a fhad is a bhí painéil agus cainteanna ar siúl i seomraí eile. 
Liz McManus i gcuideachta Éilís Ní Anluain

Celia de Fréine i mbun léite

Lucht éisteacht na léamha
Bhí Katie McGreal ag cur síos ar na pobail scríbhneoireachta agus ban a bhfuil sí páirteach iontu i mBéal Feirste, in éineacht le Gretha Viana ón Bhraisil, Shelley Tracey ón Afraic Theas agus Moyra Donaldson ón tuaisceart. 
Katie McGreal ar chlé, ar phainéal comhrá
Bhí filí, scríbhneoirí gearrscéalta, úrscéalta agus eile ag léamh i rith an lae, agus ag éisteacht. 

Aoife Ní Dhonnchadha ag éisteacht roimh a seal féin 
Bhí Lara Sunday ó Bhéal Feirste Thoir ann, bean atá ag foghlaim Gaeilge. Léigh sí a dán dátheangach, 'Bruach'. Rinne sí go maith!
Lara Sunday

Lá fada a bhí ann, ach lá thar a bheith spéisiúil. Chuaigh sé isteach gan stró. Bhí mé in ann siúl ó sheomra na léamha go seomra painéil go lón agus ar ais chuig seomra gníomhaíochta gan stad. 
Bhí mé fein ar phainéal darbh ainm 'Painéal an Chrandaí Bogadaí' - chuir muid síos ar chúramaí eile inár saol seachas scríbhneoireacht. Páistí, pásití le riachtanais speisialta, tuismitheoirí, tuismitheoirí le riachtanais speisialta ... Chuir sé iontas orm duine ar bith againn bheith inár bhfile faoi dheireadh an tseisiúin sin ...

Painéal an Chrandaí Bogadaí - Catherine Tinley, mé fein, Kerry Buchanan agus Kelly Creightn
Bhí muid réidh leis an lá agus amuigh ag léamh le chéile ag deireadh lae sa Gháirdín Cuimhneacháin in ard ár ngutha (Women Aloud) sula raibh a fhios againn go raibh muid tosaithe!
pic: Áras na Scríbhneoirí
Lá mór ceiliúrtha

Biddy Jenkinson, Janneke Spoelstra, Pauline Nic Chonaonaigh, Áine Durkin, Ciara Ní Éanachain, Lisa Nic an Bhreithimh, Áine Ní Ghlinn, Réaltán Ní Leannáin, Idoia Noble, Katie McGreal

Nach iad na mná a bhí idirnáisiúnta i mbliana.

Ach nach iad na mná a bhí gnoitheach ar an lá! Is beag nár tharla oíche mhór ar chor ar bith, mar gheall ar an mhórshiúl ar son rogha i lár na cathrach ar an oíche chéanna. Mar ba agamsa a bhí an fíon, agus bhí an fíon i mbúit an chairr, agus bhí an carr i bhfostú sa trácht a bhí stopaithe mar gheall ar an mhórshiúl ag éileamh rogha. Ach b'fhearr liom an oíche bheith in áimhréidh mar gheall ar shiúladóirí an rogha ná gach rud bheith in ord is in eagra gan aon mhórshiúl bheith ann!

Ach fuair muid an fíon chomh fada leis an Teach, agus tháinig na mná, agus tháinig trí scór go leith duine chuig an ócáid lena chois sin. Agus muna raibh craic is ceol go maidin ann - druideann an áit ar a deich - bhí craic is ceol is ól go dtí leath i ndiaidh a naoi...

Stiúraigh Áine Ní Ghlinn tríd an oíche muid, ó scríbhneoir go scríbhneoir...

Áine Ní Ghlinn
Bhí Biddy Jenkinson ann, lán paisin is grinn, na briathra ag titim óna beola mar a bheadh seoda iontu. Thrácht sí ar Éabha agus Adhamh, agus an t-úll - agus an scian...
Biddy Jenkinson
Léigh Áine Durkin agus Pauline Nic Chonaonaigh, ag cur lúcháir agus brón an tsaoil inár láthair le liricí iartharacha.
Pauline Nic Chonaonaigh
Áine Durkin
Léigh Janneke Spoelstra ón Fhreaslainn dán i bhFreaslainnis a bhí múnlaithe thar na séasúir, agus léigh mé fein leagan Gaeilge de,  'Sceallán'.
Réaltán Ní Leannáin agus Janneke Spoelstra (pic: Áine Durkin)
Tháinig Idoia Noble ó Donostia (Euskadí) agus léigh sí féin agus Áine Durkin a leaganacha féin den dan céanna,  le Karmele Jaio, i mBascais agus i nGaeilge. Focail agus foclaíocht, máithreachas agus cruthaíocht, agus pelota agus  pilotak!
Áine Durkin agus Idoia Noble i mbun oibre (pic: Áine Durkin)
Agus ansin tháinig an glún nua chun tosaigh. Lisa Nic an Bhreithimh lena píosaí machnamhacha ar mhná óga ag gabháil go Londain, agus ní ar saoire. Katie McGreal agus an tiománaí óg ag glacadh le comhairle ó thuismitheoir... Agus Ciara Nic É, ag caint ar rogha agus... fearmhíniú?
Ciara Ní Éanachain, Lisa Nic an Bhreithimh - thuas -  agus thíos, Katie McGreal


Bhí oíche mhór ann, i ndáiríre. Mo bhuíochas le foireann Theach an ArdMhéara, mo bhuíocha sleis na ceoltóirí, Fionn Ó hAlmhain agus Hajime Takahashi, agus mo bhuíochas le Foras na Gaeilge a chuir ar mo chumas costaisí a íoc leis na léitheoirí ar fad. Agus fíon a chur ar fáil!